Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

LÒ HỎA TÁNG


Một lò thiêu xác kiêm nghĩa trang do người nước ngoài kinh doanh đầu tư.Hiên ngang tọa lạc đỉnh cao gò
Xác tục vào đây sớm hóa tro
Cảnh trí sân bày xem lịch sự
Như Lai tượng sắp hết hay ho
Kinh doanh kiếm bạc lanh nhiều cách
Tín ngưỡng len chân khéo lắm trò
Địa Tạng Di Đà nay giữ mộ
Nực cười lạm dụng móc mồi to !

Cao Linh Tử

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

THÁP MƯỜI


GÒ THÁP

Giữa trũng phèn chua bỗng đất gồ
Một gò dấu tích hãy còn phô
Mười tầng xưa cổ đang phân hủy
Ba cụm uy linh đã điểm tô
Thiên Hộ , Đốc Binh  hồn  liệt sĩ
Miếu  Bà Chúa Xứ nghĩa Hoàng Cô
Óc Eo di chỉ chưa ghi rõ
Lịch sử lâu đời như sóng xô.

Cao Linh Tử

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

RĂN LÒNG

Dốc lòng theo Đạo chịu gian nan
Có lúc dại ngu có lúc gàn
Trí thức đương đầu cơn ức nhục
Tay chân đối chọi cảnh cơ hàn
Miệng câm phớt tĩnh lời cay nghiệt
Tai điếc chai lì tiếng dối gian
Diện mạo anh khờ trông chẳng khác
Khó nghèo  thanh thản tội gì than.

Cao Linh Tử