Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

BẠCH LIÊN


MAI MÙA THUỬng đỏ chân trời rạng góc xa
Lơ thơ cành lá gió mưa pha
Sân ngoài lững thững màn đêm nhạt
Cổng trước lao xao vệt nước nhòa
Mấy đóa mùa ngâu mai mới nở
Vài con chim khách bóng vừa qua
Trời thu lạc lõng màu hoa tết
Điểm xuyết làm thêm lạ cảnh nhà .


Cao Linh Tử

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

TÌNH MẸĐậu vào đệ thất quá mừng vui
Sắm sửa cho con nhớ ngậm ngùi
Lá chuối buồng cau đồng phục mới
Con gà thúng bắp chiếc xe cùi
Văn bằng vét cạn mồ hôi mẹ
Ý chí nung đầy mạch máu tôi
Dù được hay không thành sự nghiệp
Tình sâu nhớ mãi mẫu từ ơi.

Cao Linh Tử

8/8/2014

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

THỢ MỘCAi ơi đừng lấy thợ bào
Cong lưng nó đẩy lát nào cũng sâu !!!
Ca dao
----------


Bén lưỡi tra êm đẩy lát dài
Mặt thì thật láng cạnh thì ngay
Mộng vừa lổ bót vào ăn khớp

Món lạ hàng cao đóng thử tài
Còn gỗ còn gân còn phó mộc
Hết hơi hết sức hết hôm mai
Cưa bào đẽo đục là thiền định
Già sở hở nêm lụt giũa mài.

Cao Linh Tử