Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

BỊNH !


Bỗng dưng bị sốt lại ho hen
Giấc ngủ lơ mơ mắt đổ ghèn
Buổi tối ngồi ngay khua lốc cốc
Sáng ngày nằm mẹp hết leng keng
Thuốc nam bắt mạch nhiều thang thí
Bếp lửa canh nồi mấy chén quen
Ví thử hư linh chầu cụ tổ
Vui cười cái mạng rách teng beng !


Cao Linh Tử

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

THẰNG TUI !Tui ở nhà quê ít tốn tiền
Không vì áp lực sướng như Tiên
Điễm tâm cháo trắng tương kho mặn
Lội ruộng chân trần tóc để nguyên
Bè bạn trêu đùa ông đạo lỡ
Cháu con nói móc lão già điên
Qua ngày đoạn tháng  gì thây kệ
Miễn chả bao giờ khóc tiếng Miên.

Cao Linh Tử

14/11/2014

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

TƠ TRỜI


Trên đồng em đuổi bắt Tàng lang
Khúc khích cười lên gốc rạ vàng
Bảo cất đầy kho dành dệt lụa
Đo may một tấm để cho chàng
Hồn nhiên áo mỏng làm sao mặc !
Đau buốt tin buồn ôi nỡ sang !
Vương nắng chiều loang đầy kỷ niệm
Tơ trời năm cũ hết về ngang !
Cao Linh Tử

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

ẨN DẬT (mời họa)


CÀN qua gió bụi nhuộm thêm sầu
Áo rách vẫn còn KHẢM dạ châu
Ngược gió lỏi luồn mà chạy CẤN
Xa nơi CHẤN động để ngồi câu
Nuôi thân gạo TỐN ngày hai bữa
Dưỡng khí thân LY tháng một chầu
KHÔN dại thường lên voi xuống chó
Tôi ĐOÀI  mạt kiếp được gì đâu ?
Cao Linh Tử
13/11/2014
----------------------------

Họa:
CÕI ĐỜI
THIÊN hạ muôn năm vẫn muộn sầu
Dòng sông Du THUỶ trải bao châu
SƠN căn mấy độ trào con sóng
LÔI vũ dăm hồi bỏ cuộc câu
Cuồn cuộn PHONG ba xiêu hổ phục
Ào ào HOẢ diệu xém rồng chầu
ĐỊA đàng hạnh phúc nào ai thấy?!
Đầm TRẠCH sình lầy đến tận đâu?
Hạt Cát
----------------------

Họa:
THUYẾT NGŨ HÀNH
Người xưa lý THUYẾT giải cơn sầu
Tứ hải sánh cùng với NGŨ châu
Ngang dọc tung HÀNH cung tiễn đoạn
Tương sinh tương khắc MỘC cần câu
Vực sâu thác đổ tan cơn HỎA
Rừng thắm cây cao THỔ gục chầu
Xóa bỏ KIM ngân đời hạnh phúc
THỦY chung bền vững biết tìm đâu
KG
------------------------------

ẨN DẬT


Tìm nơi THẠCH động để quên sầu
Điền THỔ xa lìa chẳng nhỏ châu
Chối bỏ KIM ngân và tước vị
Bạn cùng thảo MỘC với cành câu
Tâm hòa tiếng TRÚC xa luồn cúi
Thân cởi BÀO nhung lánh chực chầu
Mặc kẻ TI toe mình chức trọng
CÁCH này đã chọn chả từ đâu


Hoài Niệm
---------------------------


CHỮ ĐỨC THỜI NAY

Dù thiếu chữ CÔNG cũng chẳng sầu
DUNG nhan giờ sánh tựa trân châu
NGÔN từ lơi lả tha hồ dụ
Tiết HẠNH nhàu nhìa thỏa sức câu
HIẾU nọ quăng liền sau mấy cữ
ĐỄ kia vứt vội cuối vài chầu
"TRUNG quân ái quốc" xa vời quá
TÍN nghĩa - đi tìm biết ở đâu?

Đúng ra phải là HIẾU ĐỄ TRUNG TÍN LỄ NGHĨA LIÊM SỈ nhưng như vậy "không công bằng" với phụ nữ nên cho Muội chen nửa nọ nửa kia nha Huynh. Hi hi

Hoài Niệm 
---------------------------
BÁT QUÁI LUNG TUNG ĐỒ TRẬN
Thành vỡ kiền vây tướng soái sầu
Sĩ phu tâm khảm xuất tinh châu
Tượng bài cấn tốt chờ dăm lịnh,
Xa giá chấn binh xuất mấy câu
Pháo thủ tốn khiêm thiên thủy kiện
Mã đề ly tán địa lôi chầu
Phủ công phát hỏa khôn truân chạy
Thổ mộc mai kim đoái biết đâu!
(Sixkachur)
--------------------------------
BÁT PHÁP
ÂM suy người mệt dạ âu sầu
DƯƠNG thịnh mắt ngời lóng lánh châu
NHIỆT vượng dáng trông như hộ pháp
HÀN dư hình ngó giống cần câu
BIỂU khinh da dẻ hơi nhăn lạnh
LÝ trọng ruột gan hệt trống chầu
HƯ tổn thì phải dùng phép dưỡng
THỰC tà mà bổ … chạy về đâu?!
Hat Cat 15/11/2014
-------------------------------
CHIA SẺ VỚI BẠN
(Bát Chánh Đạo)
Khổ vọng hằng thâm tất KIẾN sầu
TƯ DUY ái lạc liễu đai châu
Tình kia khó diễn kho ngôn NGỮ
NGHIỆP nọ khôn ngừa bóng vó câu
Cam chịu thiệt thòi thiên MẠNG thọ
Thường ngheTINH TẤN Phật tâm chầu
Nhớ thương hoài NIỆM cầu an lạc
Ổn ĐỊNH hồng nhan chẳng dễ đâu !
Cao Linh Tử
16/11/2014