Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

THẤT NGHIỆP


Xưởng nhỏ bao ngày qua hết khách
Thân già như gỗ rừng lưng mạch
Bào cưa giấu lưỡi dựa thùng cây
Búa đục treo đai ôm bức vách
Giao tiếp vụng về cổng vắng teo
Uống ăn  khiêm tốn tiền khô sạch
Cười mình  sản nghiệp chỉ giàu thơ
Lỡ học nhằm bài nuôi khí phách !

Cao Linh Tử

25/3/2016

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

QUẢNG THỊ HẠNH


Bốn sáu năm qua biệt mái trường
Biết ai ai biết vẫn còn vương!
Lèo tèo mấy đứa luôn chăm học
Lạc lõng cô nàng cạnh dễ thương 
Sát nhập A B thành một lớp
Đi về tôi bạn bước chung đường
Mùa thi chia lối ta biền biệt
Mãi nhắc tên người xa cố hương.

Cao Linh Tử
3/3/2016