Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

THUỐC ĐẮNG


THUỐC ĐẮNG

Trước ngõ Thiên Đàng còn hối tiếc
Thiên Thần bịn rịn chào ly biệt
Mưa châu  rũ rượi sợi tơ mành
Nắng lửa xơ rơ cành trúc biếc
Văng vẳng  lời than quá não nùng
Miên man câu hát đầy tha thiết
Một lần thuốc đắng dứt oan khiên
Thăm thẳm chôn sâu tình bất diệt .

Cao Linh Tử