Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

MAI MUỘN SAU HÈ 2016

MAI MUỘN SAU HÈ (2016)
Lơ thơ mấy đóa nở ngang đầu
Núp bóng tre già pha sắc nâu
Nắng hạ huy hoàng không bướm lượn
Vườn sau inh ỏi lũ ve sầu
Can chi lặt lá vui ngày Tết
Há phải gồng mình lụy bóng câu
Mai chẳng cầu danh mang tiếng muộn
Góc hè tự tại có sao đâu.
Cao Linh Tử
3/4/2016