Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

DUYÊN NGHIỆP
Ta đã phiêu linh vạn kiếp trần
Giao duyên từ lúc mới thành nhân
Chua cay chắc hẳn gầy chung nghiệp
Mặn đắng đành cam tính một lần
Suối tóc ngạt ngào hương dạ thảo
Tình trường liên tiếp áng phù vân
Ô hay! khéo đọa đày chi bấy
Sao bước đi trùng những dấu chân?

Cao Linh Tử

25/8/2017

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Cũng Như Nhau


( Kính tặng nhà văn KTL)

Gãy càng sứt gọng cũng như nhau
Kẻ đốt nhang thơm kẻ thảm sầu
Bạn có người thương chờ túy động
Tôi buồn ngọc nát ám chiêm bao
Đêm nghe nước mắt thầm ươn ướt
Giấy đọng tâm tư mãi ạt ào
Một kiếp phù sinh còn đoạn cuối
Cũng liều số phận biết ra sao?

Cao Linh Tử

17/8/2017