Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

NẮNG SỚM


Lối Về Cao Lãnh
Giá em sắc đượm hương hoa
Ẩn trong nắng sớm vườn nhà tình anh
Nồng nàn lá biếc chen cành
Lối về Cao Lãnh xuân xanh gọi mùa
Kim Oanh


ĐỔI THAY!


Tang điền thương hải đã bao năm
Dấu cũ hồn xưa nhớ tiếc thầm
Trăng sáng hàng cau đâu dễ thấy
Đồng xanh cánh én hết về thăm
Người đi kẻ đến mà thay xác
Đất đổi đời lên phải bốc xăm
Khói bụi âm thanh hòa nắng gió
Tình quê đâu mất chẳng còn tăm .
Cao Linh Tử
27/2/2016Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

ĐẮC THẮNG ET MOI!


Lại cũng hai thằng xuân đối ẩm
Mà như vạn thuở dấu song hành
Ngà ngà đủ ấm lòng thi khách
Loáng thoáng dần xa đỉnh yến anh
Vượt mốc hành trình qua sáu bó
Nghe lòng trăn trở suốt năm canh
Giao thời lỡ bước đường mai một
Chén rượu câu thơ thế cũng đành.
Cao Linh Tử
Mồng 4 tết Bính Thân
11/2/2016

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

TẾT NHỚ NGƯỜI XƯA


Hồi ấy hồn nhiên mớ tuổi xanh
Tình khờ cảm xúc cũng hơi lanh
Tháng mười mượn tiếng nương chiều gió
Ngày Tết theo dòng đến mái tranh
Đắm đuối vòng tay cho vị ngọt
Hãi hùng miệng thế tỏa mùi tanh
Trầu cay tức tửi theo người lạ
Làm chết đài hoa nụ chửa thành !
Cao Linh Tử
6/2/2016