Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

ĐỔI THAY!


Tang điền thương hải đã bao năm
Dấu cũ hồn xưa nhớ tiếc thầm
Trăng sáng hàng cau đâu dễ thấy
Đồng xanh cánh én hết về thăm
Người đi kẻ đến mà thay xác
Đất đổi đời lên phải bốc xăm
Khói bụi âm thanh hòa nắng gió
Tình quê đâu mất chẳng còn tăm .
Cao Linh Tử
27/2/2016Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét