Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

HẾT RỒI


Hàm số tình ta tính đến nay
Biến thiên hỗn loạn khó lần tay
Điện phân bất tác vùng âm cực
Thủy giải đa ưu chặng giữa mày
Chức rượu thiếu men thôi phản ứng
Phương trình vô nghiệm hết sum vầy
Hữu cơ phân nhánh chia tay vậy
Tiệm cận nan chờ gặp mặt đây !
Cao Linh Tử

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

TIỂU MUỘI


Trông hình thương cảm lắm em tôi
Từ lúc chia loan rẽ thúy rồi
Sợ ná luôn dè chừng chót lưỡi
Sầu tình mãi khép chặt bờ môi
Vui cười giả cảnh qua ngày tháng
Héo hắt cô thân vượt thói đời
Chia sẻ gì đây ao nước lã
Gió đưa gió đẩy ít mà thôi.
Cao Linh Tử