Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

HẾT RỒI


Hàm số tình ta tính đến nay
Biến thiên hỗn loạn khó lần tay
Điện phân bất tác vùng âm cực
Thủy giải đa ưu chặng giữa mày
Chức rượu thiếu men thôi phản ứng
Phương trình vô nghiệm hết sum vầy
Hữu cơ phân nhánh chia tay vậy
Tiệm cận nan chờ gặp mặt đây !
Cao Linh Tử

1 nhận xét: