Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

NÚI SAM


THĂM NÚI QUÊ EM

Quê em núi thấp ngàn mây phủ
In dấu địa linh nhân kiệt vũ
Đảnh Bạch Vân man mác nghĩa xưa
Ngôi Hương Phạm  lặng lờ ân cũ
Vong thân vị quốc mãi gương treo
Xuất thế lưu danh dù cốt rũ
Mỗi bước ngậm ngùi nhớ cố nhân
Bóng chiều chưa muốn tìm nơi ngủ.

Cao Linh Tử
10/4/2012

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012


Tự họa
(Tặng Chau Nam Phong và Tịnh Như)

HỎNG KẾ HOẠCH

Tự chế rượu mùi lau bộ tách
Ra giêng thi hữu thăm làm khách
Nửa vòng trái đất trở về quê
Một mảng tình thơ đem dán vách
Ào ạt lửa hồng bỗng bốc cao
Mỏng manh ý tốt đành thiêu sạch
Hẹn ngày tương ngộ lại sang năm
Xui xẻo thì thôi ai chấp trách !

Cao Linh Tử
7/4/2013


Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

THĂM BẠN

Tặng các bạn tôi trong vùng bão số 1 đi qua
Ai về thăm gởi bạn Miền Đông
Cơn bão đi qua quặn thắt lòng
Xối xả mưa tuôn cơn lũ quét
Ì ầm gió giật nóc nhà bong
Chẳng hay tổn thất bao nhiêu thứ ?
Chửa biết sửa sang hết mấy đồng ?
E sợ bạn hiền lâm khốn cảnh
Gia đình sức khỏe có sao không?

Cao Linh Tử