Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

NÚI SAM


THĂM NÚI QUÊ EM

Quê em núi thấp ngàn mây phủ
In dấu địa linh nhân kiệt vũ
Đảnh Bạch Vân man mác nghĩa xưa
Ngôi Hương Phạm  lặng lờ ân cũ
Vong thân vị quốc mãi gương treo
Xuất thế lưu danh dù cốt rũ
Mỗi bước ngậm ngùi nhớ cố nhân
Bóng chiều chưa muốn tìm nơi ngủ.

Cao Linh Tử
10/4/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét