Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

NGẬM NGÙI BẾN HẸNNgậm ngùi nhớ bến hẹn ngày xưa
Tắc Ráng hàng ngày một chuyến trưa
Khách đỗ bờ kênh hòa nắng gió
Ta chờ bóng gáo rụng hoa mưa
Ân tình mỗi lúc mù sương thấm
Nghĩa cữ sau cùng cánh nhạn đưa
Cuối nẻo bụi hồng xa dấu ái

Còn chăng phảng phất chút hương thừa.

Cao Linh Tử

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

TÌNH ĐẦUMười tám tuổi đời đã biết yêu
Trai nghèo nhút nhát dám đâu liều
Lời thương ấm ớ chưa tròn ý
Chén  khổ đầy vơi sớm đủ điều
Tiễn bạn ngậm ngùi ly xuất giá
Cúi đầu thổn thức lễ cầu siêu
Tình sầu thu hái vườn oan trái
Chăm sóc ít oi quả lại nhiều.


Cao Linh Tử