Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012


Tự họa
(Tặng Chau Nam Phong và Tịnh Như)

HỎNG KẾ HOẠCH

Tự chế rượu mùi lau bộ tách
Ra giêng thi hữu thăm làm khách
Nửa vòng trái đất trở về quê
Một mảng tình thơ đem dán vách
Ào ạt lửa hồng bỗng bốc cao
Mỏng manh ý tốt đành thiêu sạch
Hẹn ngày tương ngộ lại sang năm
Xui xẻo thì thôi ai chấp trách !

Cao Linh Tử
7/4/2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét