Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

THĂM BẠN

Tặng các bạn tôi trong vùng bão số 1 đi qua
Ai về thăm gởi bạn Miền Đông
Cơn bão đi qua quặn thắt lòng
Xối xả mưa tuôn cơn lũ quét
Ì ầm gió giật nóc nhà bong
Chẳng hay tổn thất bao nhiêu thứ ?
Chửa biết sửa sang hết mấy đồng ?
E sợ bạn hiền lâm khốn cảnh
Gia đình sức khỏe có sao không?

Cao Linh Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét