Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Cũng Như Nhau


( Kính tặng nhà văn KTL)

Gãy càng sứt gọng cũng như nhau
Kẻ đốt nhang thơm kẻ thảm sầu
Bạn có người thương chờ túy động
Tôi buồn ngọc nát ám chiêm bao
Đêm nghe nước mắt thầm ươn ướt
Giấy đọng tâm tư mãi ạt ào
Một kiếp phù sinh còn đoạn cuối
Cũng liều số phận biết ra sao?

Cao Linh Tử

17/8/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét