Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

TÔI

Xướng họa thơ Yết Hậu

TÔI

Lắm lúc email mấy chữ thôi
Mà cho đậm cảm giác bồi hồi
Cái gì loáng thoáng tuồng như thể…
Tôi ...


Cao Linh Tử

.

Chỉ chừng chữ ấy trải lòng thôi
Khó quá sai ơi sửa mấy hồi
Trầm bỗng áng thơ trao cảm mến...
Tôi...

Kim Phượng
.

Lắng lòng chiêm nghiệm phút giây thôi
Từ bi trải rộng thiện sẽ hồi
Mỉm nụ cười sen soi chiếu diệu
Tôi

Kim Oanh
*** 
.
Gió chẳng muốn ngừng mây chửa thôi
Thay hình đổi chỗ biết bao hồi
Tà dương còn chút tình lưu luyến
Tôi !
CLT
.

.Muốn cây đứng lặng gió ngừng thôi
Tri kỷ hiểu nhau chẳng mấy hồi
Mượn chữ trao tâm tình quyến luyến
Tôi
   Kim Oanh
.


Nhơn tình ấm lạnh vậy thì thôi
Sang tới hèn lui đã tự hồi
Thế thái đắng cay lòng vẫn trụ
Tôi!
Kim Phượng
..

Khoang dung độ lượng ở đời thôi
Hạnh phúc tâm an ắt khứ hồi
Tự nghĩ trồng duyên là số phận
Tôi
  
Kim Oanh
.


Quý mến nhau rồi chớ bảo thôi
Cầu mong bên nớ mãi thư hồi
Dù muộn nắng tà xin hiểu thấu
Tôi .

Cao Linh Tử
.

Thâm tình lay động trái tim thôi
Sinh ký tử quy lẽ khứ hồi
Mến nhau thấu hiểu lòng tri kỷ
Tôi!
KP
.

Chỉ một hồng nhan tri kỷ thôi
Gần xa ngỡ gặp biết bao hồi
Khi tan lúc hợp mây nào  biết
Tôi.          
23/ 7/2017
CLT
.

Thâm tình lay động trái tim thôi
Sinh ký tử quy lẽ khứ hồi
Mến nhau thấu hiểu lòng tri kỷ
Tôi!
Kim Phượng
 ***
Hai bài xướng họa quá hay thôi
Thưởng thức tim lay thoáng một hồi
Thả vần thơ thẩn cùng anh chị
Tôi
 
Kim Oanh
.
Bên đời độc bước một mình thôi
Tri kỷ sao thư chẳng thấy hồi
Tụ tán bèo mây ôi định mệnh
Tôi

Kim Phượng
---------------------

Trường thiên Yết Hậu tựa là Tôi
Hạnh phúc tìm trong vận khứ hồi
Cảm mến song Kim cùng xướng họa
Thôi !
Cao Linh Tử
24/7/2017Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét