Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

CÚNGCÚNG *
Họ cúng vì thương thợ đóng hòm
Suốt ngày cưa búa cứ lom khom
Cô thày ghé lại cà phê bánh
Đạo giã về ngang thuốc lá bôm
Cảm kích ân tình khi sớt sẻ
Vui đùa khách bạn lúc thăm lom
Cùng chăm ruộng phước nơi từ thiện
Tội nghiệp giùm ai mãi đứng dòm !
Cao Linh Tử
5/ 7/2017
* Nói tắt cúng dường, mà cúng dường nói trại ra từ cung dưỡng, tức là cung cấp dưỡng nuôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét