Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

ÔI THÔI RỒI NỒI XÔI  là 5 vần thơ mà từ xưa nay rất nhiều người làm đề sáng tác, tôi đã nghe thơ loại này từ thuở nhỏ, nay nhân 1 người bạn mời họa , cộng với 1 sự kiện gây ấn tượng vừa xảy ra khá ngộ nghĩnh,
Nên có bài:

GHEN

Ớt già cay dữ quỷ thần ôi !
Có lẽ từ nay giải nghệ thôi
Nho nhỏ nhà thơ chưa nói dứt
Đùng đùng ngọn lửa đã thiêu rồi
Tàn tro ông viết đong lưng thúng
Nước mắt bà ghen đựng một nồi
Lệnh cấm thi ca giơ thẻ đỏ
Vái thầm bỏ được cúng chè xôi.

Cao Linh Tử

Mời các bạn họa chơi.