Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

RĂN LÒNG

Dốc lòng theo Đạo chịu gian nan
Có lúc dại ngu có lúc gàn
Trí thức đương đầu cơn ức nhục
Tay chân đối chọi cảnh cơ hàn
Miệng câm phớt tĩnh lời cay nghiệt
Tai điếc chai lì tiếng dối gian
Diện mạo anh khờ trông chẳng khác
Khó nghèo  thanh thản tội gì than.

Cao Linh Tử


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét