Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

CƠM VẮTVải trắng lăn tròn tay quấn chặt
Tê Pê nhớ mãi ngày cơm vắt
Tiền mua ai bán chỗ xa xôi !
Cô gói bữa ăn đòn dẽ khắc

Bóng gáo cầm tay món lạ ngon
Tình quê in dấu thời gay gắt
Lâu rồi chưa ghé viếng nơi xưa
Nhắc lại thân thương từng nét mặt.

Cao Linh Tử
8/9/2014


* Tê Pê (TP: travaux pratique): đi thực tập
* Cô : Nữ tu Phước Thiện Mỹ Tho1 nhận xét: