Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

HACK TẤN CÔNG

Blog của tôi đã bị Hacker chiếm đoạt , tôi không vào trang chính được nữa, Cảm ơn các bằng hữu quan tâm đến thăm nhưng xin lưu ý chớ viết gì vào, e nó phát tán rộng thêm nữa.
Thân mến!

2 nhận xét: