Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

                                            Cầu và bắc Cao Lãnh
MAN MAN!

Giao mùa  nhộn nhịp đổi trên sông
Khách đứng man man xót cõi lòng
Mây trắng trời xưa giờ vẫn đó
Thuyền con đâu nữa bóng ngư ông ?
Tao nhân mặc khách nào nghinh tiễn
Đất nước oai linh mãi bế bồng
Chín cửa phù sa  dường nhạt sắc
Nỗi buồn biên địa đến trời đông !

Cao Linh Tử

27/7/2016

* Cặp đối cỗng chào Châu Thành Cao Lãnh trước 1975:
Đồng Tháp oai hùng nghinh mặc khách
Cửu Long phong phú tiễn tao nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét