Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

XONG ĐỜICông danh Mộng ảo mất tiêu rồi
Quên hết sự đời khổ lẫn vui
Ái ố sầu bi sao phải khóc
Sân si hì nộ cũng nên cười
Hàm răng sếu sáo coi chừng nghẹn
Da mặt nhăn nheo chớ để sùi
Dầu muốn hay không ta cố tịnh
Hư linh đăng ký chỗ cho rồi.

Cao Linh Tử


-------------------------

Họa

Đã " Hỉ lai cô" ... chốt cuối rồi
Lòng luôn thanh thản dạ tươi vui
Ngước lên Tiên tổ tâm thành kính
Ngó xuống cháu con miệng nhoẻn cười
Xương thịt cốt gân đà rệu rã
Chân tay mặt mũi thảy sần sùi
Tháng chày năm cạn luôn hoan hỉ
Mai mốt Bồng Lai... chỗ đặt rồi! 


Hạt Cát

1 nhận xét: