Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Qua Rồi 8/3Quên tuốt ngày này tệ quá ta
Tình già chỉ biết số mười ba
Tặng hoa mắc cở e nhăn mặt
Biếu trái sầu riêng ngại tróc da
Túi rỗng mần thinh thương lắm đó
Nghĩa đầy trân trọng cất đây mà
Hàng ngày cam khổ cùng chia xẻ
Hẹn lại lần sau tám tháng ba

Cao Linh Tử

10/3/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét