Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

CU GÁY XỔ LỒNG

Sáng hôm qua có 1 con cu gáy bay vào nhà tôi đậu trên song cửa, tôi bước gần mà chẳng bay, chớp 1 pô hình bằng điện thoại, hắn bay ra đậu trên nhánh xoài trước sân cả buổi.Nhìn kỹ mới thấy lông cánh bị cắt bớt nên không đủ sức bay xa!
CU GÁY XỔ LỒNG
Cu gáy hình như mới xổ lồng
Tự do phía trước một trời không
Buồn chi ủ dột trên song cửa?
Sao chẳng reo mừng dưới gió đông?
Chao lượn vụng về vì ngắn cánh
Bước đi khệnh khạng bởi xù lông
Mèo hoang háo đói đang rình rập
Bợm nhậu nào tha nướng lửa hồng!
Cao Linh Tử
30/1/2016
---------------------------
Họa:
NHẮN CHIM CU GÁY
Cu ơi ! Tết đến gáy vang lồng ,
Hà cớ riêng mày lại vượt không?
Có phải trời mây hơn gác ngọc ?
Hay là biển gió trội tường đông?
Phồn hoa đô hội đừng tung cánh !
Thành thị hoa đèn chớ vẫy lông !
Cạm bẫy cuộc đời không biết được…
Tiểu nhân giương nỏ, nướng than hồng !
Ngày 30/01/2016 _ Hiền Mai



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét