Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

TÂM SỰ VỚI CON
(Tặng Kha Tiệm Ly)
Hơn sáu mươi năm cuối cuộc đời
Trần ai lây lất lấy thân phơi
Lên voi mấy nỗi màu tươi sáng
Xuống chó bao mùa áo tả tơi
Buộc viết vần thơ cha bán lẻ
Bương cày sức vóc trẻ lưng vơi
Cùng quen một món rau vi đắng
Con cũng hoa râm mái tóc rồi.
Cao Linh Tử
25/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét