Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

QUẢNG THỊ HẠNH


Bốn sáu năm qua biệt mái trường
Biết ai ai biết vẫn còn vương!
Lèo tèo mấy đứa luôn chăm học
Lạc lõng cô nàng cạnh dễ thương 
Sát nhập A B thành một lớp
Đi về tôi bạn bước chung đường
Mùa thi chia lối ta biền biệt
Mãi nhắc tên người xa cố hương.

Cao Linh Tử
3/3/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét