Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

THẤT NGHIỆP


Xưởng nhỏ bao ngày qua hết khách
Thân già như gỗ rừng lưng mạch
Bào cưa giấu lưỡi dựa thùng cây
Búa đục treo đai ôm bức vách
Giao tiếp vụng về cổng vắng teo
Uống ăn  khiêm tốn tiền khô sạch
Cười mình  sản nghiệp chỉ giàu thơ
Lỡ học nhằm bài nuôi khí phách !

Cao Linh Tử

25/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét