Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Thiên Thai Trần ThếMột góc vườn thơ cõi bụi hồng
Giữa màn sương muộn suốt tây đông
Nghe dường nức nở loài lan huệ
Đọng chút u hoài bút lão ông
Hoa trắng biến hình thành ngọc nữ
Cội già thay dạng giống tiên đồng
Thiên thai ảo ảnh  nơi trần thế
Tội nghiệp làm sao ý hóa công !

Cao Linh Tử

21/3/2017

1 nhận xét: