Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Họa y đề:

VÔ TÌNH

Tấm mẳn tào khang dứt đoạn đành
Bao ngày khó khổ chán chê nhanh
Dù không giữ vẹn tình phu phụ
Sao lại cho bừa tiệc yến anh
Năm tháng mênh mang chìm bóng tối
Tàn tro lem luốt phủ xuân thanh
Đàn con thơ dại dây oan trái
Không thể chia đàn bức tuổi xanh.

Cao Linh Tử

21/8/2016

2 nhận xét: