Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

I.-  Kiếp sau xin chớ làm người
       Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Nguyễn Công Trứ

THOÁI HÓA !

Vinh nhục rồi thì cũng hóa không
Sao ngài lại muốn giống như thông?
Thép kia hữu dụng nhờ đe búa
Danh nọ trường tồn mặc bão dông
Vạn kiếp luân hồi nơi địa giới
Bát hồn vận chuyển tựa dòng sông
Dễ gì đoạt vị hàng nhơn phẫm
Hà cớ làm cây chỗ chẳng trồng?

Cao Linh Tử

19/7/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét