Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

NHẠC TRỜI
Tiết tấu nhạc trời chẳng lớp lang
Mà nghe âm hưởng vút mây ngàn
Lá reo loạn nhịp thanh vi diệu
Chim hót sau vườn pháp lạc hoan
Động tĩnh thiên nhiên dần ngộ nhập
Hư không lý tính bỗng hòa chan
Vô thường tiếp nối vô thường biến
Trong cảnh xôn xao vẫn có nhàn.

Cao Linh Tử
20/10/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét