Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

LẶNG LẼ

Tuổi mộng bây giờ đã cách xa
Vết nhăn đuôi mắt báo dương tà
Vạn đường khôn dại thành chưa một
Tam bão lu mờ mất cả ba
Món nợ cang thường còn níu kéo
Sợi dây oan nghiệt chửa buông tha
Niết Bàn khuất dấu nhiều điên đảo
Bát khổ khách trần khó vượt qua.

Cao Linh Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét