Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

SÂN ĐẠI ĐỒNG XÃ

Lâu lắm chưa quên ở chốn nầy
Thanh Niên Đại Đạo Trại nơi đây
Căng lều dựng cỗng mừng ngày lễ
Đốt lửa quay vòng nhộn đất Tây
Bác Ái Công Bằng bài học lớn
Chí Tôn Cam Lộ biển ân đầy
Tâm hồn dục tấn theo năm tháng
Nhìn lại sân xưa mối cảm hoài.

Cao Linh Tử
17/3/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét