Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

CẦU BỆNH


Sắp đến hồi chung giấc mộng đời
Hơi tàn sức kiệt bỏ thân thôi
Niệm danh Từ Phụ hồn siêu thoát
Xa cõi Âm Quang nghiệp kéo lôi
Trơ mắt thần y chờ phước hóa
Buông liều diệu dược đợi giờ trôi
Trần ai oan trái dường chưa dứt
Cầu nguyện hồng ân cam lộ bồi.

Cao Linh Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét