Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

NHỚ CHA


Âm dương đôi ngã cách xa rồi
Thân phụ ly trần con cút côi
Thăm viếng bàn thờ hương khói tỏa
Tới lui khóe mắt hạt châu rơi
Lưu thân huyết nhục truyền dương thế
Quy vị linh tâm đáo cõi trời
U hiển xuân đường an phước lạc
Chờ con lập đức dựng cao ngôi.

Cao Linh Tử
_______________________Cách biệt phân ly đã đoạn rồi
Cha lìa dương thế bỏ con côi
Im lìm khói bốc hương nghi ngút
Lã chã mắt sầu lệ đẫm rơi
Nhọc xác thân mòn nơi cõi tục
Nhẹ tâm trí thảnh ở cung trời
Cầu mong phước lạc luôn an hưởng
Rẽ lối hoàn tâm ước định ngôi


1 nhận xét:

 1. Cách biệt phân ly đã đoạn rồi
  Cha lìa dương thế bỏ con côi
  Im lìm khói bốc hương nghi ngút
  Lã chã mắt sầu lệ đẫm rơi
  Nhọc xác thân mòn nơi cõi tục
  Nhẹ tâm trí thảnh ở cung trời
  Cầu mong phước lạc luôn an hưởng
  Rẽ lối hoàn tâm ước định ngôi

  Trả lờiXóa