Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

CHÁNH TẾ
Rục táng ton tàng …Lễ bước quay
“Nguyệt minh huê liễu…” Lão Nhi thài
U liu phạn phạn… hoen mi ướt
Rịch tịch vôn tình… xót dạ ai
Ánh nến lung linh hoài cõi thế
Chơn hồn thư thái kiến Như Lai
Khấu đầu cung bái cầu siêu thoát
Nhìn trắng khăn tang lệ chảy dài.

Cao Linh Tử
15/2/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét