Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

NHÀ TÔI

Một gian sàn gổ thấp lè tè
Ẩn dưới bóng xoài mấy tán gie
Loan lổ lối đi rêu xám nhạt
Lam nham bức vách mốc vàng hoe
Qua song nắng sớm in tranh động
Xuyên lá mưa chiều dột mái che
Ngạo nghể “ Hàn nho phong vị phú ”
Nam kha sắp đến cuối đường hòe

CAO LINH TỬ
11/6/2010Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét