Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

NGẦN NGẠI


Họa:
Hò hơ… Muốn người ta, người ta không muốn
               Xách cây dù đi xuống đi lên

NGẦN NGẠI

Nhớ bậu muốn sang ngại lưới rào
Vung tay  ném lỡ phải theo lao
Loanh quanh ngõ trước  gờm con chó
Len lén sân sau núp cội đào
Muốn viết tình thơ e chữ xấu
Nhờ  mang sính lễ sợ vàng cao
Xách dù lên xuống ngày bao lượt
Lui tới nhiều phen chẳng dám vào!

Cao Linh Tử
12/2/2012Họa:
ĐEO ĐUỔI
Đã yêu sao lại sợ hàng rào
Muốn được thì chàng phải phóng lao
Phố lớn tường xây mặc cứ vượt
Làng xa cổng lớn kệ đừng đào
Kiên trì xẻ núi đồi thành phẳng
Quyết chí dựng non đỉnh sẽ cao
Mòn mỏi bao năm ắt tựu quả
Xe đưa ngựa rước đón anh vào./
BN
14/02/2012 

1 nhận xét:

 1. ĐEO ĐUỔI
  Đã yêu sao lại sợ hàng rào
  Muốn được thì chàng phải phóng lao
  Phố lớn tường xây mặc cứ vượt
  Làng xa cổng lớn kệ đừng đào
  Kiên trì xẻ núi đồi thành phẳng
  Quyết chí dựng non đỉnh sẽ cao
  Mòn mỏi bao năm ắt tựu quả
  Xe đưa ngựa rước đón anh vào./
  BN
  14/02/2012

  Trả lờiXóa