Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

KHOA MỤC
Khoa mục trần gian đã sẵn trường
Vĩnh hằng chung khối mở yêu thương
Khóc cười nam bắc cùng chơn tánh
Ngưỡng vọng đông tây khác nẻo đường
Ác quỷ thiên thần do  tục khách
Thiên đàng cực lạc bởi thiên lương
Đề thi thắng khổ  duyên gầy nghịch
Nhân nghĩa làm đầu giữ kỷ cương.

Cao Linh Tử
7/2/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét